جمعه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۰

چقدر از امکانات موجود بهره برداری می کنیم؟

آقای کیوان مدیر یکی از دفاتر مشاوره املاک تهران تعریف میکرد تنها یکروز  مهلت برای تامین موجودی چک بانکی ما بود و موجودی چندانی هم در حساب بانکی نداشتیم. آن روز صبح وقتی به دفتر کار رفت به کارکنان گفت که ما امروز هیچ چاره ای نداریم و باید حتمن یک قرارداد ملکی در دفترمان منعقد شود. آقای کیوان میگوید همه و خود ایشان دست بکار شدند و با جدیت تمام شروع کردند به تماس گرفتن و قرار گذاشتن با مشتریان احتمالی. نتیجه کار آن روز دفتر آقای کیوان فوق العاده بودبستن سه قرارداد ملکی در یک روز آنهم برای دفتری که در طول یکماه اخیر حتا یک قرارداد را نیز نتواسته بود هماهنگ کند. کیوان که امروز بغیر مشاور املاک، یکی از بساز و بفروش های مطرح تهران است و بقول معروف روزانه پول پارو می کند میگوید که آنروز نقطه عطفی در زندگی او شد، چرا هر روز نمی بایست با همان جدیت کار میکرد؟ 
 همه ما ظرفیتها و امکاناتی داریم که از آنها استفاده نمی کنیم.فقیرترین افراد بطور معمول در بدترین شرایط  تلاش میکنند تا حداکثر قابلیتهای خود را بکار گیرند بلکه لقمه نانی به کف آورند. ثروتمندان در اوج رونق کار و کاسبی باز هم به این فکر هستند که از ظرفیتها و امکانات موچود حد اکثر بهره را بدست بیاورند.