شنبه، دی ۱۶، ۱۳۹۱

حسین نثاری مدیر شرکت توریستی بست اند فرست

حسن نثاری متولد 1343 در شهر تهران مدیر عامل شرکت بست اند فرست Best and First است. او می گوید که 21 سال است در رشته توریسم و گردشگری فعالیت دارد.