جمعه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۹۰

وبلاگ کارآفرینی هم فیلتر شد

این وبلاگ که مطالب آن با ساعتها کار و تلاش و بیخوابی کشیدنها تهیه شده است، در ایران فیلتر شده است. گویا از نظر فیلترکننده ها وبلاگ من مشکل نداشته است، بلکه مصلحت بر این بوده است که کل وبلاگهای سرویس بلاگ سپات فیلتر شود. گناه من این بوده است که وبلاگ کارآفرینی را در یکی از معتبرترین و فراگیرترین سرویسهای وبلاگ نویسی جهان ایجاد کرده ام.تر و خشک باید باهم بسوزند ولی ای کاش ما که داریم میسوزیم لااقل میدانستیم برای چه باید بسوزیم.آنقدر نهاد نظارتی دولتی وحکومتی در ایران برای نظارت بر اینترنت وجود دارند که من نمیدانم چه کسی مسئول فیلتر کردن است. در تعجب هستم که این حضرات فیلتر کننده حتا بخود زحمت نمیدهند افراد را از پیش مطلع سازند که بلایی قرار است برسرشان بیاید.آقایون محترم در جنگ هم هفتاد و دو ساعت قبل از بمب باران به مردم اطلاع میدهند که قرار است بمب بر سر شما ببارد. شما دهها هزار وبلاگ را غیر قابل دسترس می کنید، انهم بدون اطلاع قبلی؟ حتمن منتظرید که ما وبلاگنویسها از شما معذرت خواهی کنیم که چرا در سرویس بلاگر وبلاگ ایجاد کردیم!!! در کل روی سخن من با نهادهای فرهنگی و سازمانهای فیلتر کننده نیست، آنها آنقدر سرشان شلوغ است که وقت شنیدن این حرفها یا لابد اراجیف را ندارند.
اما نهادهایی که مدعی هستند برای ایجاد سالانه صدها هزار شغل جدید در کشور برنامه ریزی میکنند، چه تعریفی از شغل دارند و با چه ابزاری میخواهند برنامه ریزی کنند؟ آقایان! کارافرینی در دنیای امروز بدون فضای وب معنا و مفهومی ندارد. باور کنید آن دوران گذشته است که با ایجاد بازار روز یا کرایه بخشی از پیاده رو میشد شغل ایجاد کرد. امروزه پیاده روها برای عبور و مرور عادی شهروندان هم فضای کافی ندارند. مردم شهرنشین هم آنقدر گرفتاری دارند که حوصله بازدید از یک بازارچه ناشناخته به بهای تحمل ترافیک سنگین شهری در وجودشان نیست و بنظر من نباید هم باشد.
وبگاهها، فضای اصلی برای جولان کارافرینان امروزی هستند. واقعیتهای عصر امروز را بخوبی بشناسید و جوانان کشور را از کار و تلاش سازنده نا امید نکنید.من و هم نسلان من که زیر بمباران و موشک باران کتاب درسی میخواندیم و امتحان کنکور میدادیم، از این برخوردها دلسرد نخواهیم شد ولی دنیا تغییر کرده است و ما باید امیدآفرینان نسل جوان و آینده ساز کنونی باشیم.

یکشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۰

آدمهای بزرگ، آدمهای متوسط، آدمهای کوچک

آدم های بزرگ در باره ایده ها سخن می گویند
آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند
آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند

آدم های بزرگ درد دیگران را دارند
آدم های متوسط درد خودشان را دارند
آدم های کوچک بی دردند


آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند


آدم های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند
آدم های متوسط به دنبال کسب دانش هستند
آدم های کوچک به دنبال کسب سواد هستند


آدم های بزرگ به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند
آدم های متوسط پرسش هائی می پرسند که پاسخ دارد
آدم های کوچک می پندارند پاسخ همه پرسش ها را می دانند


آدم های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند
آدم های متوسط به دنبال حل مسئله هستند
آدم های کوچک اصلا مسئله ندارند

منبع: http://www.persian-star.org/